Header image  
saqarTvelos arqiteqturuli Zeglebi da Senobebi  
  
 
 
 
 


TeTrisyaros municipalitetis arqeoteqturuli Zeglebi

 

  აბელიანის ეკლესია   მანგლისის სიონი   ბირთვისის ციხე
  აძიკვი   ფიტარეთის მონასტერი   ვაშლოვანის კოშკი
  აბელიანის ეკლესია   ახალსოფლის მენჰირი   კლდეკარის ციხესიმაგრე
  აძიკვი   მანგლისის ნაეკლესიარი   ლასტის ციხე
  ახალსოფლის ღვთისმშობლის ეკლესია   ნადარბაზევის სასახლე   ორბეთის ციხე
  ახალსოფლის წმინდა გიორგის ეკლესია       სამშვილდე
  გოხნარის ეკლესია       ფარცხისის ციხე
  გუდარეხის მონასტერი       ხულუტის ციხე
  დიდი კლდეისის ღვთისმშობლის ეკლესია        
  დრანეთის წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ტაძარი        
  ვაკის ღვთისმშობლის ეკლესია        
  ზირბითის ღვთისმშობლის ეკლესია        
  თეთრიწყაროს წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია        
  თონეთის სიონი        
  კაბენის მონასტერი (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი)        
  ლიპის ეკლესია        
  მანგლისის სიონი        
  მენქალისის ნაეკლესიარი        
  ნავთიანის ეკლესია        
  პატარა თონეთის კვირაცხოვლის ეკლესია        
  პირღებულის მონასტერი        
  სამღერეთის მონასტერი        
  სამშვილდის სიონი        
  ტახტიწყაროს ეკლესია        
  ტბისის ეკლესია        
  ტყემლარას ეკლესია        
  ფიტარეთის მონასტერი        
  ღოუბნის ორმოცნი        
  ჩხიკვთის წმინდა გიორგის ეკლესია        
  ცხნარის ეკლესია        
  წინწყაროს დედაღვთისა        
  ხულუტი        
           

 

ძეგლის სახელი ძეგლის ტიპი აგების თარიღი კოორდინატები მდებარეობა
1 აბანო აბანო     სოფ. ასურეთი, სტალინის ქუჩა
2 აბელიანის ეკლესია ეკლესია ეროვნული   41°34`20″N 44°30`03″E სოფ. აბელიანის სასაფლაოზე
3 ადგილის დედის (წმინდა გიორგის) ნაეკლესიარი ნაეკლესიარი     სოფ. ხოპისის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სასაფლაოზე
4 ანდრიას ნასახლარი ორი ეკლესიით ნასახლარი ეროვნული     სოფ. ქოსალარის მიდამოები
5 არნაუთის ეკლესია ეკლესია   41°31`33″N 44°37`01″E სოფ. წინწყარო, სამხრეთით 2 კმ.
6 ასურეთის მაცხოვრის სახელობის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ასურეთი
7 აღალოს ეკლესიის ნანგრევი ეკლესია     სოფ. დაღეთი, დასავლეთით 1,5კმ.
8 აძიკვის წმ. გიორგის ეკლესია და სამაროვანი ეკლესია XI – XII საუკუნეები   სოფ. გოხნარი
9 ბერძნის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ამლევის მიდამოები ”მაცხოვრის ხევი”, ძველ სასაფლაოზე
10 ბირთვისის ციხე ციხესიმაგრე ეროვნული   41°36`36″N 44°32`02″E სოფ. ფარცხისი, ჩრდილოეთით 2,5 კმ.
11 გუდარეხის კოშკი კოშკი   41°35`26″N 44°27`26″E სოფ. გუდარეხი
12 გუდარეხის მონასტერი, ერთნავიანი ტაძარი, ეკლესია მცირე, სამწირველო გალავანს გარეთ, სამრეკლო, სასახლე, გალავანი და სხვა ნაგებობანი ტაძარი ეროვნული   41°35`29″N 44°25`42″E სოფ. გუდარეხის მიდამოები
13 გუდარეხის ციხე ციხესიმაგრე     სოფ. გუდარეხი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით 1,5
14 გუმბათიანი ეკლესია გალავანი და სამრეკლო ეკლესია ეროვნული   41°41`54″N 44°21`24″E დაბა მანგლისი
15 დედაღვთისა – მამუკაანთ ხატი ხატი X საუკუნე   დაბა მანგლისი (დაბა მანგლისიდან 5 კმ, სოფ.შეკვეთილამდე)
16 დვალთას წმინდა გიორგის (კოპალე) სახელობის ეკლესია ეკლესია X-XI საუკუნეები   სოფ. პატარა თონეთი
17 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ახალი ზირბითი
18 ეკლესია ეკლესია     სოფ. გოხნარი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით 2 კმ.
19 ეკლესია ეკლესია     სოფ. დრე, აღმოსავლეთით
20 ეკლესია ეკლესია     სოფ. დაღეთი, სამხრეთით
21 ეკლესია ეკლესია     სოფ. დაღეთი, სომხურ სასაფლაოზე
22 ეკლესია ეკლესია     სოფ. იფნარი
23 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ლიპი
24 ეკლესია ეკლესია   41°31`22″N 44°18`34″E სოფ. ნავთიანი, ჩრდილო-დასავლეთით
25 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ორბეთი, მიდამოები მანგლისისაკენ
26 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ტბისი, დასავლეთით 20 კმ.
27 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ფარცხისი, ჩრდილო-დასავლეთით 1კმ.
28 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ქვემო ახალშენი, სამხრეთით
29 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ქვემო ახალშენი, ჩრდილოეთით
30 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ქვემო ახკალაფა
31 ეკლესია ეკლესია     სოფ. შიხილო, დასავლეთით
32 ეკლესია ეკლესია     სოფ. შიხილო, სამხრეთ-აღმოსავლეთით 2კმ.
33 ეკლესია ეკლესია     სოფ. შიხილო, სამხრეთით 3კმ.
34 ეკლესია ეკლესია     სოფ. ჭივჭავის მიდამოები
35 ეკლესია აბელია ეკლესია     სოფ. ჩხიკვთა, აბელიანი
36 ეკლესია გალავნით, პალატი, სამსართულიანი კოშკი, სხვა ნაგებობანი და ეკლესია სამრეკლოთი ეკლესია     სოფ. ფარცხისი
37 ეკლესია გოგნარა ეკლესია     სოფ. ჭინჭრიანი
38 ეკლესია და 9 ძმა ხერხეულიძის სასაფლაო სასაფლაო ეკლესია     სოფ. ძველი მარაბდა
39 ეკლესია და სხვა ნაგებობანი ეკლესია     ქ. თეთრიწყაროს მიდამოები, სამხრეთ-დასავლეთით 2 კმ.
40 ეკლესია დედა ღვთისა (მამუკაანთ საყდარი) ეკლესია ეროვნული   41°32`55″N 44°35`45″E სოფ. წინწყარო, დასავლეთით
41 ეკლესია დრიანეთი ეკლესია ეროვნული   41°31`59″N 44°19`39″E სოფ. ალექსეევკა
42 ეკლესია ერთნავიანი, სამწირველო, სამრეკლო, სახლი ორსართულიანი, სხვა ნაგებობანი და გამოქვაბულები ნაქალაქარი ეროვნული   41°30`00″N 44°27`55″E სამშვილდის ნაქალაქარის ჩრდილო-დასავლეთით, მდ. ხრამის მარცხენა ნაპირზე
43 ეკლესია სამხრეთის ეკვდერით ეკლესია     სოფ. გუდარეხი, ძველ სასაფლაოზე
44 ეკლესია, სამრეკლო, სასახლე, გალავანი და სხვა ნაგებობანი ეკლესია     სოფ. ჩხიკვთის მიდამოები
45 ეკლესია, სამრეკლო, სატრაპეზო და სხვა ნაგებობანი ეკლესია ეროვნული   41°29`52″N 44°24`54″E სოფ. სამღერეთი, სამხრეთით 1 კმ.
46 ელკიის წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია   42°01`36″N 44°25`06″E სოფ. ახალი პანტიანი, სამხრეთ-დასავლეთით
47 ენაგეთის ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით
48 ვაკის ეკლესია ეკლესია   41°36`17″N 44°28`07″E სოფ. გუდარეხის მიდამოები, ნასოფლარი ვაკე
49 ვაშლოვანის სალხინოს კოშკი კოშკი ეროვნული     სოფ. ვაშლოვანი
50 თელეთის ნიში ნიში     სოფ. დიდი თონეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით
51 კარტოფილის საწყობი საწყობი     სოფ. ასურეთი, 9 აპრილის ქ.
52 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ახალსოფელი, სამხრეთ-დასავლეთით
53 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი თონეთი
54 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ვანეთის სასაფლაოზე
55 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ღვევი, აღმოსავლეთით
56 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. გოლთეთი
57 კვირაცხოვლის ნაეკლესიარი ნაეკლესიარი     დაბა მანგლისის მიდამოები
58 კვირაცხოვლის სერის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ღოუბანი, ჩრდილო-დასავლეთით
59 კლდეკარის ციხესიმაგრე ციხესიმაგრე     ნასოფლარ კლდეკარის მიდამოები
60 კლდის ჯვრის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ჭივჭავი, სამხრეთით
61 კოშკი კოშკი   41°35`26″N 44°27`26″E სოფ. გუდარეხი
62 მარანი მარანი 1931   სოფ. ასურეთი
63 მაცხოვრის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ამლევი
64 მაწევანის ეკლესია ეკლესია   41°33`17″N 44°33`41″E სოფ. მაწევანი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით
65 მუგუთის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დაღეთის მიდამოები
66 მწვანე მონასტერი ეკლესია     სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთით 500 მ
67 ოდისის ნასოფლარის საყდარი ნასოფლარი     დაბა მანგლისი
68 ორბელიანთა სასახლე სასახლე     სოფ. ვაშლოვანი
69 ორთაშუას ეკლესია ეკლესია     ქ. თეთრიწყარო
70 ორსაყდრების სამონასტრო კომპლექსი (ჭანდრის ორსაყდრები) სამონასტრო კომპლექსი     სამშვილდის ნაქალაქარის მიდამოები, მდ. ხრამის მარცხენა ნაპირზე
71 ოშეთის ნაეკლესიარი ეკლესია     სოფ. ორბეთი, სამხრეთით
72 პეტრე-პავლეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. ახალსოფელი, სამხრეთით
73 სამების ეკლესია ეკლესია     სოფ. ამლევი
74 სამების ეკლესია ეკლესია     სოფ. არხოტი
75 სამების ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი თონეთი, აღმოსავლეთით 1 კმ.
76 სამების ეკლესია ეკლესია     სოფ. მოხისი
77 სამების ეკლესია ეკლესია     სოფ. შამთის მიდამოები
78 სამების ნაეკლესიარი ეკლესია     სოფ. ენაგეთი, ჩრდილო-დასავლეთით
79 სამკარიანი ეკლესია ეკლესია     სოფ. არდისუბანი, ჩრდილოეთით 1,5კმ.
80 სამღერეთის დარბაზული ეკლესია ეკლესია     სოფ. სამღერეთი
81 სამშვილდის სიონი, ეკლესია სამნავიანი, ეკლესია, გალავანი, მეგალითები და სხვა ნაგებობანი ეკლესია ეროვნული   41°30`25″N 44°30`20″E სოფ. სამშვილდის მიდამოები
82 სასახლე, მარანი და გალავანი სასახლე   41°34`41″N 44°22`19″E სოფ. ივანოვკას მიდამოები
83 სიონის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი თონეთი, სამხრეთით 2 კმ.
84 სომხის საყდარი საყდარი     სოფ. დიდი თონეთი
85 სოფლის კლუბი კლუბი     სოფ. ასურეთი, სტალინის ქ.
86 ტაგნაგეთის ეკლესია კოშკით ეკლესია     სოფ. ბორბალო, ჩრდილო-დასავლეთით
87 ფიტარეთის მონასტერი→ტაძარი გუმბათიანი, სამრეკლო, გალავანი და სხვა ნაგებობანი ეკლესია ეროვნული   41°28`47″N 44°19`12″E სოფ. ფიტარეთის მიდამოები
88 ქვაჯვარი ეკლესია ეროვნული     სოფ. გუდარეხის მიდამოები
89 ქვაჯვარი ეკლესია     სოფ. საღრაშენი, მიდამოები ”ორბეთი”
90 ქვაჯვარი ქვაჯვარი     სოფ. ქსოვრეთი, ჩრდილო-დასავლეთით
91 ქვემო ახალშენი ნასოფლარი ნასოფლარი შუა საუკუნეები   სოფ. ქვემო ახალშენი (ს/კ 84.13.35.003 და ს/კ 84.13.35.004)
92 ქოსალარის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ქოსალარი
93 ქოშითის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ქოთიში, ნასოფლარის ტერიტორია
94 ღამურების საყდარი საყდარი     სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით
95 ღვევის გორის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ღვევი, დასავლეთით
96 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     დაბა მანგლისის მიდამოები, ალგეთის ხეობა
97 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. არდისუბანი, ძველ სასაფლაოზე
98 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. არხოტი
99 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ახალი ზირბითი, სამხრეთ-დასავლეთით
100 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია   41°39`05″N 44°20`24″E სოფ. ახალსოფელი
101 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია   41°35`02″N 44°15`09″E სოფ. დიდი კლდეისი
102 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ვაშლოვანი
103 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ზირბითი
104 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. მაწევანი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით
105 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია   41°40`01″N 44°31`25″E სოფ. ორბეთი
106 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ტბისი, ძველ სასაფლაოზე
107 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია   41°32`38″N 44°37`07″E სოფ. წინწყარო, სამხრეთით
108 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ჭივჭავი
109 ღვთისმშობლის ეკლესიის ნანგრევი ეკლესია     სოფ. ვანეთის სასაფლაოზე
110 ღვთისმშობლის ნაეკლესიარი ეკლესია     სოფ. ღვევი, დასავლეთით
111 ღვთისმშობლის ნაეკლესიარი, მენჰირი ეკლესია     სოფ. შეხვეტილა, ჩრდილო-დასავლეთით
112 ღოუბანის ორმოცმოწამის ეკლესია ეკლესია ეროვნული   41°37`48″N 44°41`56″E სოფ. ღოუბანი, ჩრდილო-დასავლეთით
113 ყორღანები და სამარხები სამარხები     სოფ. ივანოვკა, ჩრდილოეთით 2-4 კმ.
114 შავსაყდრის ეკლესია ეკლესია     სოფ. შავსაყდარის მიდამოები
115 ჩხიკვის სიონი ეკლესია     სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთით
116 ციკლოპური გალავანი, წმინდა გიორგის ეკლესია სტელები ხელის გამოსახულებით ეკლესია     სოფ. ჩხიკვთა, სამხრეთ-დასავლეთით 1 კმ. სამების მთაზე
117 ციკლოპური წყობის ნასახლარი (გოხნარის ლოდოვანი) ნასახლარი     სოფ. გოხნარი, ჩრდილოეთით 2 კმ.
118 ციკლოპური წყობის ნასოფლარი (ბედენისლოდოვანი) ნასოფლარი     სოფ. გოხნარი, სამხრეთით 2,5 კმ.
119 ციხე ციხესიმაგრე     სოფ. წყნარი აბანოს მიდამოები
120 ციხე-დარბაზი ციხესიმგრე   41°34`58″N 44°34`12″E სოფ. ფარცხისი
121 ცხენიანის საყდარი საყდარი     სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით
122 ცხნარის ეკლესია და ეკლესია ეკლესია ეროვნული     სოფ. წყნარი აბანო
123 წითელი სახარება ეკლესია     სოფ. დიდი დურნუკი
  წმინდა ბარბარეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. გოხნარი, დასავლეთით
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. არდისუბანი, ჩრდილოეთით 1კმ.
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია   41°39`11″N 44°20`36″E სოფ. ახალსოფელი
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ბოგვი, სასაფლაოზე
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია   41°35`20″N 44°15`35″E სოფ. დიდი კლდეისის მიდამოები
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი დურნუკი
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ენაგეთი, ჩრდილოეთით
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ივანოვკას მიდამოები
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. კოდის წყარო, აღმოსავლეთით
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. მუხათი
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ღოუბანი, ჩრდილო-დასავლეთით
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. წინწყარო
  წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ჭივჭავი, სამხრეთით
  წმინდა გიორგის ნაეკლესიარი ეკლესია     სოფ. ორბეთი, საყარაულო მთაზე
  წმინდა გიორგის ნაეკლესიარი ეკლესია     სოფ. ტბისი, ”კობალას” ქედზე
  წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი თონეთი
  წმინდა კონსტანტინეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. ივანოვკა, აღმოსავლეთით
  წმინდა მარიამის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ღოუბანი, დასავლეთით
  წმინდა მარიამის ეკლესია ეკლესია     სოფ. შეხვეტილა
  წმინდა მარინეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. ტბისის სასაფლაოზე
  წმინდა მარინეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. ძველი მარაბდა
  წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია ეკლესია   41°32`58″N 44°28`20″E ქ. თეთრიწყარო, ბარათაშვილის ქუჩა
  წმინდა პავლეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. ივანოვკა
  წმინდა პანაიდას ეკლესია ეკლესია     სოფ. ივანოვკას მიდამოები
  წმინდა სამების ეკლესია ეკლესია     სოფ. საფუძრები, სამხრეთ-აღმოსავლეთით 3,5 კმ.
  ხრამის ქვედა ეკლესია ეკლესია     სოფ. სამშვილდის მიდამოები
  ხულუტის ციხე ციხესიმაგრე ეროვნული   41°27`48″N 44°20`56″E სოფ. ფიტარეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით 2 კმ.

 

 

damatebiTi informacia